een feest van dankbaarheid, durf en hoop op weg naar een sociaal en rechtvaardig Vlaanderen
 

1 november 2015

Daenshulde op de stedelijke begraafplaats Aalst

Uitnodiging


Op zondag 1 november, huldigt het Priester Daensfonds op het kerkhof van Aalst het boegbeeld van de sociale strijd in Vlaanderen: Priester Daens.

Daens is méér dan geschiedenis en traditie. De krachtlijnen van Daens’ boodschap zijn in deze crisisjaren, met de enorme vluchtelingenstroom, met een steeds groeiende kloof tussen rijk en arm, met toenemende werkloosheid, met het niet kunnen indijken en terugdringen van armoede en inzonderheid kinderarmoede, hedendaags en nijpend actueel.

Als pluralistische vereniging nodigt het Priester Daens u van harte uit om -namens uw vereniging, organisatie of in uw persoonlijke naam- deel te nemen aan de bezinning en bloemenhulde die plaats grijpt op de stedelijke begraafplaats van Aalst. We verzamelen om 10u, Kerkhoflaan 1.

 

 

 


 

 


 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla